EN
Data wydania Instytucja Rekomendacja Cena docelowa
16-04-2019 DM BOŚ kupuj 297,3
13-08-2018 DM BZ WBK kupuj 393,00
22-07-2018 DM BOŚ trzymaj 283,10
29-05-2018 DM BOŚ kupuj 285,50
23-02-2018 DM BOŚ kupuj 303,00
01-12-2017 DM TRIGON trzymaj 295,00
23-11-2017 DM BZ WBK kupuj 378
10-11-2017 DM PKO BP trzymaj 249
10-11-2017 DM BOŚ kupuj 296
2-08-2017 DM PKO BP sprzedaj 300
14-06-2017 BM BGŻ trzymaj 416,54
08-06-2017 DM PKO BP trzymaj 400
12-04-2017 DM BZ WBK kupuj 476
29-01-2017 DM BOŚ trzymaj 410,6
04-11-2016 DM BZ WBK kupuj 458
14-10-2016 DM TRIGON kupuj 430
31-07-2016 DM BOŚ kupuj 410,6
27-07-2016 DM BZ WBK kupuj 456
27-06-2016 DM PKO BP kupuj 386
27-01-2016 DM BZ WBK kupuj 422
13-12-2015 DM BOŚ kupuj 379,58
06-11-2015 DM PKO BP kupuj 398
17-08-2015 DM BZ WBK kupuj 403
30-07-2015 DM BOŚ kupuj 338
19-04-2015 DM BOŚ kupuj 326,5
17-02-2015 DM BOŚ trzymaj 285,5
16-02-2015 DM BZ WBK kupuj 377
12-12-2014 DM Trigon SA trzymaj 271,00
04-12-2014 BM BGŻ SA kupuj 339,18
01-09-2014 DM BOŚ kupuj 265,00
21-07-2014 DM BOŚ trzymaj 278,50
30-05-2014 BM BGŻ SA kupuj 314,12
19-05-2014 DM IDM SA kupuj 297,60
28-04-2014 Citigroup kupuj
07-04-2014 Erste Bank sprzedaj 125,00
30-01-2014 DM BZ WBK SA kupuj 365,00
08-11-2013 DM BZ WBK SA kupuj 379,00
20-10-2013 DM IDM SA trzymaj 259,00
13-09-2013 BM BGŻ SA kupuj 231,33
23-07-2013 DM BZ WBK kupuj 234,00
24-06-2013 DM IDM SA kupuj 196,50

04-06-2013

BM BGŻ SA kupuj 201,30
22-04-2013 DM BZ WBK kupuj 232,00
10-04-2013 Erste Bank sprzedaj 125,00
12-02-2013 DM BZ WBK kupuj 200,00
31-01-2013 BM BGŻ kupuj 163,50
28-01-2013 DM BZ WBK kupuj 138,00
29-11-2012 Citigroup kupuj 112,00
12-10-2012 DM BZ WBK kupuj 116,10
03-08-2012 BM BGŻ kupuj 118,10
13-07-2012 Citigroup kupuj
10-07-2012 DM BZ WBK kupuj 102,00
18-06-2012 Erste Group trzymaj 85,00
21-11-2011 DM BZ WBK kupuj 96,00
14-10-2011 DM BGŻ kupuj 103,30
14-09-2011 Erste Bank kupuj 100,00
30-05-2011 Erste Bank kupuj 100,00
17-01-2011 DM BZ WBK kupuj 96,00
10-09-2010 Erste Bank kupuj 100,00
10-03-2010 Erste Bank trzymaj 75,00

Analitycy publikujący raporty na temat NEUCA SA


Tomasz Sokołowski
DM BZ WBK
+48 22 586 82 36
tomasz.sokolowski@bzwbk.pl

Michał Krajczewski
Biuro Maklerskie BM BGŻ BNP Paribas
+48 22 439 43 44
michal.krajczewski@bgzbnpparibas.pl

Sylwia Jaśkiewicz
Dom Maklerski BOŚ
s.jaskiewicz@bossa.pl

Adrian Skłodowski
DM PKO BP
+48 22 521 87 23
adrian.sklodowski@pkobp.pl

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki